Jednoleté semináře

LitS Literární seminář
Ajk Konverzace v anglickém jazyce
ReAj Reálie anglicky mluvících zemí
Njk Konverzace v německém jazyce
ReNj Reálie německy mluvících zemí
PSNj Prohlubující seminář z německého jazyka
SDSD Příprava na německý jazykový diplom DSD II
Fjk Konverzace ve francouzském jazyce
ReFj Reálie francouzsky mluvících zemí
Rjk Konverzace v ruském jazyce
SVS Společenskovědní seminář
SMD Seminář moderních dějin
SZ Seminář ze zeměpisu
SM I Seminář a cvičení z matematiky
DIP Diferenciální a integrální počet
SF Seminář a cvičení z fyziky
SCh Seminář a cvičení z chemie
SBi Seminář a cvičení z biologie
SIvt Seminář z informatiky a výpočetní techniky

Semináře jsou otevírány podle zájmu studentů pro minimálně 15 účastníků.


Přehled počtu volitelných předmětů v jednotlivých třídách

Oktáva A (ŽJ)
- jeden dvouletý seminář ReAj/ReNj (z loňského roku) + čtyři nové jednoleté semináře
- nebo dvouletý seminář ReAj/ReNj + jeden libovolný dvouletý seminář z loňského roku + tři nové jednoleté semináře

Oktáva B (VŠ) - jeden dvouletý seminář z loňského roku + tři nové jednoleté semináře

4. A (ŽJ)
- jeden dvouletý seminář ReAj/ReNj (z loňského roku) + tři nové jednoleté semináře
- nebo dvouletý seminář ReAj/ReNj + jeden libovolný dvouletý seminář z loňského roku + dva nové jednoleté semináře

4. B (VŠ) - jeden dvouletý seminář z loňského roku + dva nové jednoleté semináře

VŠ - zaměření Všeobecné, ŽJ - zaměření Živé jazyky