12.jpg
Žijeme 100. výročím školy

Výstava Historie a současnost školy na panelech před Studijní a vědeckou knihovnou Plzeňského kraje zahájena! Probíhá od 1. do 30. července 2020. Srdečně vás zveme!
Přijďte se podívat, potěšit, zavzpomínat - malou ochutnávku najdete
zde.

Rodičům budoucí primy A a primy B

Pro výuku německého jazyka prosíme rodiče o obstarání pracovního sešitu v barevném provedení k učebnici Klett Maximal interaktiv 1 (musí být barevný viz příloha, obsahuje kód pro přístup k interaktivním materiálům). Učebnici obdrží žáci zadarmo ve škole. Děkujeme.

Adaptační kurz 2020/21

Adaptační kurzy prim a prvních ročníků se uskuteční 2.-4. září 2020Částku 1 400 Kč (primy) nebo 1 650 Kč (1. ročníky) uhraďte nejpozději do 28. 8. 2020 na účet školy 182827569/0300 a jako variabilní symbol uveďte datum narození dítěte ve tvaru DDMMRR (např. datum 3. 7. 2000 se zapíše jako 030700). V případě, že má dítě dietní omezení, je nutné informovat výchovnou poradkyni nejdéle do 28. srpna 2020 - Mgr. Ilona Kloudová (primy), Mgr. Jitka Drahokoupilová (1. ročníky). Ráno před odjezdem každý student odevzdá zákonným zástupcem podepsané potvrzení o bezinfekčnosti, které najdete zde.
Více informací najdete zde.

Aktualizace - Cambridgeské zkoušky

Všichni studenti Masarykova gymnázia, kteří se přihlásili ke zkouškám úrovně B2 (Cambridge English First) budou tyto zkoušky skládat v již stanoveném termínu 5. září 2020 (sobota). Avšak studenti, kteří jsou registrováni ke zkoušce C1 (Cambridge English Advanced) budou tuto zkoušku konat o týden později, tj. 12. září 2020 (taktéž sobota).

Mgr. Lenka Čermáková

Přípravné kurzy 2020

Vedení Masarykova gymnázia rozhodlo o definitivním zrušení přípravných kurzů na naší škole před začátkem přijímacího řízení. Zároveň bude část kurzovného (500 Kč) navrácena zákonným zástupcům. Pro vrácení kurzovného prosím vyplňte níže uvedený formulář, podepsaný seskenujte a pošlete na adresu naší paní účetní A. Kopové:

>> Formulář pro vyplnění <<