Kritéria pro přestup žáka dle § 66 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb.

  • Klasifikace chování - velmi dobré.
  • Uchazeč o přestup musí mít v posledním klasifikačním období na vysvědčení ze školy, ze které přestupuje, průměrný prospěch do 2,00. O výjimce může rozhodnout ředitel školy.
  • Uchazeč musí vykonat rozdílové zkoušky z profilových předmětů a cizího jazyka s prospěchem ne horším než dobrým.