Pomáháme, protože máme to štěstí, že můžeme.
Je z čeho vybírat. Chcete se k nám přidat?

Daruj krev – daruješ život

Zájemci o dárcovství krve či kostní dřeně musí být více než 18 let, vážit minimálně 50 kg a musí mít dobrý zdravotní stav – více zde (podmínky pro darování krve) a zde (informace pro dárce kostní dřeně).

 • Hlásit se můžete během celého školního roku.

Více informací Mgr. Monika Korčáková (kabinet biologie, 2. p.)


Pomáhat je ADRAnalin

Dobrovolnické centrum mezinárodní humanitární organizace ADRA - tato organizace pomáhá se vzděláváním mladých lidí na našich školách, při mimořádných událostech v celé České republice, ale i jak se podílí na projektech v zahraničí. Podstatnou součástí jejího působení je dobrovolnictví - v dětských domovech, nemocnicích, domovech seniorů a hospicech (Plzeň).
Dobrovolník musí být starší 15 let, zdravotně způsobilý, bezúhonný, měl by být zodpovědný, spolehlivý, empatický, optimistický a také psychicky odolný, a měl by mít aspoň 1-2 h týdně na pomoc druhým.

 • Hlásit se můžete během celého školního roku.

Kontaktní osoba pro zájemce o dobrovolnictví je Ing. Simona Martínková (kabinet IVT, 3. p.)


Sbírková akce pro Fond Sidus

Charitativní sbírka (prodej propisovacích tužek) na podporu nemocných dětí a zlepšení jejich životních podmínek - více zde.

 • Sbírka probíhá v dubnu a listopadu.

Organizace různí učitelé a více informací vedení školy


Peříčkový den

Prodej peříčkových broží jako podpora „televizního Kuřete“ projektu Pomozte dětem - charitativní sbírka Nadace rozvoje občanské společnosti a České televize.

 • Sbírka probíhá v dubnu.

Organizace a více informací Mgr. Petr Tesař (učitelská knihovna, přízemí)


Sběr hliníku

V rámci Dne Země sbíráme pro Zoologickou zahradu Plzeň použité hliníkové potravinářské obaly.

 • Akce probíhá v dubnu.

Více informací Mgr. Monika Korčáková (kabinet biologie, 2. p.)


Český den proti rakovině

Charitativní sbírka, kterou pořádá Liga proti rakovině, je určená na výzkum a léčbu této nemoci.

 • Sbírka probíhá v květnu.

Organizace a více informací Mgr. Ivana Hájková (kabinet ZSV, 2. p.)

 


Čištění řeky

Touto aktivitou se připojujeme k celonárodní akci „Ukliďme Česko“. Každý rok je vybraný jiný úsek na konkrétní řece (Radbuze, Berounce, ...). Studenti řeku čistí jak ze břehů, tak z lodí.

 • Akce probíhá v květnu.

Více informací Mgr. Jaromír Páník (kabinet biologie, 2. p.)


Projekt Adopce na dálku

Tento projekt Arcidiecézní charity Praha společně podporujeme od roku 2014. V současné době pomáháme dívce jménem Evelyn Kayenypamungu z Ugandy.

 • Finanční sbírka probíhá v dubnu a květnu.

Organizace a více informací Mgr. Klára Veselá a Mgr. Jaromíra Benešová (kabinet výtvarné výchovy, suterén)


Potravinová sbírka

Zapojujeme se v rámci celonárodní Sbírkou potravin – jedná se o sbírku trvanlivých potravin, drogerie, školních potřeb, ale i krmiva pro domácí mazlíčky. Též pomáháme v Potravinové bance v Plzni – potravinová banka je shromaždiště zboží, které se pak rozděluje humanitárním a charitativním organizacím, poskytují potravinovou pomoc potřebným lidem.

 • Sbírka probíhá v dubnu a listopadu.

Organizace a více informací Mgr. Petra Jindřichová (kabinet anglického jazyka, 2. p.)


Předvánoční sbírka
„I jedna plenka pomůže“

Sbírka látkových i jednorázových plenek, látkových bryndáčků, froté látkových žínek a dětských vlhčených ubrousků pro Dětské centrum v Plzni. Dětské centrum je zařízení, které poskytuje péči a pomoc dětem od narození do předškolního věku. Poskytuje komplexní péči dětem zdravotně a sociálně znevýhodněným, dětem z nefunkčních rodin i dětem s těžkým zdravotním postižením. Najdou zde vstřícné zázemí, odbornou péči zdravotní i výchovnou.

 • Sbírka probíhá během měsíce listopadu do poloviny prosince.

Organizace a více informací Ing. Simona Martínková (kabinet IVT, 3. p.)


Pomoc opuštěným tlapkám

Plzeňský útulek pro zvířata v nouzi pečuje o ztracené, opuštěné nebo týrané psy a kočky. Každý měsíc přijme průměrně 30 psů a 40 koček a přibližně stejný počet jich vydá. Prostředky na činnost získává především z příspěvků a darů. Sídlí na Borských polích. Podpořit ho můžete jak finančně, tak materiálně ve školní sbírce, nebo kdykoli soukromě.
Více informací najdete na https://utulekplzen.cz/.

 • Sbírka probíhá během měsíce září do poloviny října.

Organizace a více informací Ing. Simona Martínková (kabinet IVT, 3. p.)


Kočky

Bude doplněno!
Podpora neziskové organizace Sekce na ochranu koček při Svobodě zvířat v Plzni. Získané finanční prostředky jsou využívány na veterinární ošetření opuštěných koček, o které se sdružení stará a pro které se snaží najít nový domov.

Více informací Mgr. Marta Vachovcová (kabinet anglického jazyka, 2. p.)


Benefice pro Dětské centrum
a literárně-hudební program
pro Domov sv. Jiří

Benefiční večery na podporu Dětského centra Plzeň. Dětské centrum je zařízení, které poskytuje péči a pomoc dětem od narození do předškolního věku. Dětem, o které se jejich rodiče nechtějí, nebo nemohou postarat.
Každý rok vnášíme naším literárně-hudebním pořadem do domova seniorů Domov sv. Jiří radost a zpestření adventního času. Domov sv. Jiří provozuje Městská charita Plzeň.

 • Průběžně během celého školního roku.

Organizace a více informací Mgr. Andrea Řeháčková (učitelská knihovna, přízemí)

 


 

Sběr elektroodpadu

Během celého školního roku můžete přinést starý, nepotřebný (funkční i nefunkční) drobný elektrospotřebič a umístit ho do červené popelnice v mezipatře mezi přízemím a suterénem v budově naší školy. V případě větších elektrospotřebičů je potřeba se předem domluvit.

 • Průběžně během celého školního roku.

Více informací Mgr. Monika Korčáková (kabinet biologie, 2. p.)