Pomáháme, protože máme to štěstí, že můžeme.
Je z čeho vybírat. Chcete se k nám přidat?

Daruj krev – daruješ život

Zájemci o dárcovství krve či kostní dřeně musí být více než 18 let, vážit minimálně 50 kg a musí mít dobrý zdravotní stav – více zde (podmínky pro darování krve) a zde (informace pro dárce kostní dřeně).

 • Hlásit se můžete během celého školního roku.

Více informací Mgr. Monika Korčáková (kabinet biologie, 2. p.)


Pomáhat je ADRAnalin

Dobrovolnické centrum mezinárodní humanitární organizace ADRA - tato organizace pomáhá se vzděláváním mladých lidí na našich školách, při mimořádných událostech v celé České republice, ale i jak se podílí na projektech v zahraničí. Podstatnou součástí jejího působení je dobrovolnictví - v dětských domovech, nemocnicích, domovech seniorů a hospicech (Plzeň).
Dobrovolník musí být starší 15 let, zdravotně způsobilý, bezúhonný, měl by být zodpovědný, spolehlivý, empatický, optimistický a také psychicky odolný, a měl by mít aspoň 1-2 h týdně na pomoc druhým.

 • Hlásit se můžete během celého školního roku.

Kontaktní osoba pro zájemce o dobrovolnictví je Ing. Simona Martínková (kabinet IVT, 3. p.)


Sbírková akce pro Fond Sidus

Charitativní sbírka (prodej propisovacích tužek) na podporu nemocných dětí a zlepšení jejich životních podmínek - více zde.

 • Sbírka probíhá v dubnu a listopadu.

Organizace a více informací Mgr. Ivana Hájková (kabinet ZSV, 2. p.)


Peříčkový den

Prodej peříčkových broží jako podpora „televizního Kuřete“ projektu Pomozte dětem - charitativní sbírka Nadace rozvoje občanské společnosti a České televize.

 • Sbírka probíhá v dubnu.

Organizace a více informací Mgr. Petr Tesař (učitelská knihovna, přízemí)


Sběr hliníku

V rámci Dne Země sbíráme pro Zoologickou zahradu Plzeň použité hliníkové potravinářské obaly.

 • Akce probíhá v dubnu.

Více informací Mgr. Monika Korčáková (kabinet biologie, 2. p.)


Český den proti rakovině

Charitativní sbírka, kterou pořádá Liga proti rakovině, je určená na výzkum a léčbu této nemoci.

 • Sbírka probíhá v květnu.

Organizace a více informací Mgr. Ivana Hájková (kabinet ZSV, 2. p.)

 


Čištění řeky

Touto aktivitou se připojujeme k celonárodní akci „Ukliďme Česko“. Každý rok je vybraný jiný úsek na konkrétní řece (Radbuze, Berounce, ...). Studenti řeku čistí jak ze břehů, tak z lodí.

 • Akce probíhá v květnu.

Více informací Mgr. Jaromír Páník (kabinet biologie, 2. p.)


Projekt Adopce na dálku

Tento projekt Arcidiecézní charity Praha společně podporujeme od roku 2014. V současné době pomáháme dívce jménem Evelyn Kayenypamungu z Ugandy.

 • Finanční sbírka probíhá v dubnu a květnu.

Organizace a více informací Mgr. Klára Veselá a Mgr. Jaromíra Benešová (kabinet výtvarné výchovy, suterén)


Potravinová sbírka

Zapojujeme se v rámci celonárodní Sbírkou potravin – jedná se o sbírku trvanlivých potravin, drogerie, školních potřeb, ale i krmiva pro domácí mazlíčky. Též pomáháme v Potravinové bance v Plzni – potravinová banka je shromaždiště zboží, které se pak rozděluje humanitárním a charitativním organizacím, poskytují potravinovou pomoc potřebným lidem.

 • Sbírka probíhá v dubnu a listopadu.

Organizace a více informací Mgr. Petra Jindřichová (kabinet anglického jazyka, 2. p.)


Předvánoční sbírka
„I jedna plenka pomůže“

Sbírka látkových i jednorázových plenek, látkových bryndáčků, froté látkových žínek a dětských vlhčených ubrousků pro Dětské centrum v Plzni. Dětské centrum je zařízení, které poskytuje péči a pomoc dětem od narození do předškolního věku. Poskytuje komplexní péči dětem zdravotně a sociálně znevýhodněným, dětem z nefunkčních rodin i dětem s těžkým zdravotním postižením. Najdou zde vstřícné zázemí, odbornou péči zdravotní i výchovnou.

 • Sbírka probíhá během měsíce listopadu do poloviny prosince.

Organizace a více informací Ing. Simona Martínková (kabinet IVT, 3. p.)


Pomoc opuštěným tlapkám

Plzeňský útulek pro zvířata v nouzi pečuje o ztracené, opuštěné nebo týrané psy a kočky. Každý měsíc přijme průměrně 30 psů a 40 koček a přibližně stejný počet jich vydá. Prostředky na činnost získává především z příspěvků a darů. Sídlí na Borských polích. Podpořit ho můžete jak finančně, tak materiálně ve školní sbírce, nebo kdykoli soukromě.
Více informací najdete na https://utulekplzen.cz/.

 • Sbírka probíhá během měsíce září do poloviny října.

Organizace a více informací Ing. Simona Martínková (kabinet IVT, 3. p.)


Kočky

Bude doplněno!
Podpora neziskové organizace Sekce na ochranu koček při Svobodě zvířat v Plzni. Získané finanční prostředky jsou využívány na veterinární ošetření opuštěných koček, o které se sdružení stará a pro které se snaží najít nový domov.

Více informací Mgr. Marta Vachovcová (kabinet anglického jazyka, 2. p.)


Benefice pro Dětské centrum
a literárně-hudební program
pro Domov sv. Jiří

Benefiční večery na podporu Dětského centra Plzeň. Dětské centrum je zařízení, které poskytuje péči a pomoc dětem od narození do předškolního věku. Dětem, o které se jejich rodiče nechtějí, nebo nemohou postarat.
Každý rok vnášíme naším literárně-hudebním pořadem do domova seniorů Domov sv. Jiří radost a zpestření adventního času. Domov sv. Jiří provozuje Městská charita Plzeň.

 • Průběžně během celého školního roku.

Organizace a více informací Mgr. Andrea Řeháčková (učitelská knihovna, přízemí)

 


Charitativní obchod humanitární organizace ADRA

Máte doma věci, které už nepotřebujete, ale ještě by mohly posloužit? Například čisté oblečení, funkční drobnou elektroniku, hračky, dětské knížky, stolní hry, ložní a bytový textil... Můžete je přinést, charitativní obchod v Klatovech je prodá a výtěžek půjde na podporu dobrovolnictví.

 • Průběžně během celého školního roku.

Více informací Ing. Simona Martínková (kabinet IVT, 3. p.)


Sběr elektroodpadu

Během celého školního roku můžete přinést starý, nepotřebný (funkční i nefunkční) drobný elektrospotřebič a umístit ho do červené popelnice v mezipatře mezi přízemím a suterénem v budově naší školy. V případě větších elektrospotřebičů je potřeba se předem domluvit.

 • Průběžně během celého školního roku.

Více informací Mgr. Monika Korčáková (kabinet biologie, 2. p.)