Burza učebnic

Burza učebnic se koná vždy poslední týden v červnu. Termín bude včas zveřejněn


Učebnice pro 1. ročník

Český jazyk

Kostečka: Český jazyk pro 1. ročník gymnázií, SPN, Praha

Vladimír Prokop: Dějiny literatury od starověku do počátku 19. století

Vladimír Prokop: Čítanka k dějinám literatury od starověku do počátku 19. století


Anglický jazyk

English File (Fourth edition) Intermediate, Oxford University Press

Učebnice se objednávají v září (možnost hromadné objednávky se slevou), informace podá vyučující anglického jazyka na první hodině angličtiny.


Německý jazyk

Učebnice bude upřesněna na začátku školního roku podle úrovně znalostí žáků a případně hromadně objednána.


Francouzský jazyk

Connexions - niveau 1 (učebnice + pracovní sešit), Didier 


Ruský jazyk

Marta Vágnerová, Miroslava Kožušková, Natalia Orlova: Klass 1! - ruština pro střední školy, nakl. Klett


Matematika

J. Bušek, E.Calda: Základní poznatky z matematiky, Prometheus, Praha
E. Pomykalová: Planimetrie, Prometheus, Praha
J. Charvát, J. Zhouf, L. Boček: Rovnice a nerovnice, Prometheus, Praha


Fyzika

Všeobecné zaměření
Milan Bednařík, Miroslava Široká: Fyzika pro gymnázia - Mechanika, Prometheus, Praha

Živé jazyky
Milan Bednařík, Miroslava Široká: Fyzika pro gymnázia - Mechanika, Prometheus, Praha
Karel Bartuška, Emanuel Svoboda: Fyzika pro gymnázia - Molekulová fyzika a termodynamika, Prometheus, Praha


Chemie

A. Mareček, J. Honza: Chemie pro čtyřletá gymnázia 1. díl, Olomouc
A. Mareček, J.Honza: Chemie sbírka příkladů pro SŠ, Olomouc
Vacík a kol.: Chemie obecná a anorganická, SPN, Praha


Biologie

Václav Kubišta: Obecná biologie pro gymnázia, Fortuna, Praha
Lubomír Kincl a kol.: Biologie rostlin - pro 1. ročník gymnázií, Fortuna, Praha


Dějepis

M. Popelka, V. Válková: Dějepis pro gymnázia a střední školy 1 (pravěk a starověk), Praha, SPN 2001
Atlas světových dějin 1. díl (pravěk-středověk), Kartografie, Praha


Zeměpis

Ivan Bičík a kol.: Regionální zeměpis světadílů, Česká geografická společnost
Ivan Bičík, Bohumír Janský a kol.: Příroda a lidé Země, Česká geografická společnost
Školní atlas světa, Kartografie, Praha


Základy společenských věd

Zdeněk Helus: Psychologie, Fortuna, Praha
Jaroslav Hladík: Společenské vědy v kostce, Fragment, Havlíčkův Brod
Kolektiv autorů: Odmaturuj ze společenských věd, Didaktis, Brno
Kolektiv autorů: Odmaturuj ze společenských věd - TESTY, Didaktis, Brno


Učebnice lze zakoupit např.: