Seminář se věnuje opakování a rozšiřování učiva. Je vhodný pro žáky, kteří chtějí z IVT maturovat nebo dále studovat na technicky zaměřených školách.

Náplň - opakování a rozšíření znalostí v oblasti:

  • hw a sw
  • textový editor
  • tabulkový editor
  • databázový systém
  • bitmapová a vektorová grafika
  • tvorba webových stránek
  • algoritmizace
  • základy programování

Konkrétní obsah a rozsah probíraného učiva se přizpůsobuje vstupním znalostem účastníků semináře.

Ing. Simona Martínková