pro školní rok 2024/25

Elektronická přihláška k přijímacímu řízení - systém DiPSy

Všem zákonným zástupcům uchazečů o studium doporučujeme elektronické podávání přihlášek v  systému DiPSy za pomoci identity občana, popř. bankovní identity. S případnými překážkami či problémy rádi pomůžeme  v sekretariátu školy. V případě, že podáváte písemnou nebo hybridní přihlášku, doklad o klasifikaci doložíte nejlépe formulářem Hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání, který je žákovi/žákyni předán základní školou, popř. dokládejte prospěch oboustrannou úředně ověřenou kopií vysvědčení (nikoliv jen výpisem). Lékařské potvrzení nevyžadujeme.

Více informací k přihlašování na střední školy v roce 2024 a změny v přijímacím řízení najdete - zde.