Dvouleté semináře

SFj Seminář z francouzského jazyka - začátečníci
SNj Seminář z německého jazyka - začátečníci
SRj Seminář z ruského jazyka - začátečníci

 

Jednoleté semináře

TP Tvůrčí psaní
Ajk Konverzace v anglickém jazyce
Fjk Konverzace ve francouzském jazyce
Njk Konverzace v německém jazyce
DSNj Debatní seminář v německém jazyce
SM Seminář a cvičení z matematiky
SEko Seminář a cvičení z ekologie
SPř Přírodovědný seminář
SPsy Seminář z psychologie
DVK Dějiny výtvarné kultury
PVD Psaní na klávesnici všemi deseti prsty

Semináře jsou otevírány podle zájmu studentů pro minimálně 15 účastníků.


Přehled počtu volitelných předmětů v jednotlivých třídách

  • 2. A a sexta A (ŽJ)
    - jeden libovolný jednoletý nebo dvouletý jazykový seminář - buď jakoukoli jednoletou konverzaci bez ohledu na hlavní a vedlejší jazyk (Ajk, Njk), nebo dvouletý jazykový seminář SRj, SFj, SNj (jako 3. jazyk pro začátečníky v daném jazyce)
  • 2. B a sexta B (VŠ)
    - dva libovolné jednoleté semináře nebo jeden jednoletý seminář a jeden dvouletý SRj, SFj, SNj (jako 3. jazyk pro začátečníky v daném jazyce)

VŠ - zaměření Všeobecné, ŽJ - zaměření Živé jazyky