pro školní rok 2024/25

Pozvánky k přijímacím zkouškám byly rozeslány - prosíme, zkontrolujte, zda datum na pozvánce odpovídá typu studia.
Termín a místo zkoušky nesouvisí s pořadím škol na přihlášce.

Přijímací zkoušky se budou konat:

- pro zájemce o čtyřleté studium 12. a 15. dubna 2024 od 8 h (1. a 2. termín)
- pro zájemce o osmileté studium 16. a 17. dubna 2024 od 8 h (1. a 2. termín)

Náhradní termíny:
29. a 30. dubna 2024 - od 8 h

Podrobnější informace k přijímacímu řízení (legislativa, organizace a průběh, termíny, vyplnění přihlášky...) najdete na www.prihlaskynastredni.cz/.

Bezplatná přípravka na přijímací zkoušky na SŠ - AI asistent pro žáky a učitele - https://edu-ai.eu/.


V daném školním roce budou otevřeny:

 • tři třídy čtyřletého studia (90 žáků z 9. tříd)
  • jedna s jazykovým zaměřením
  • dvě se všeobecným zaměřením
 • dvě třídy osmiletého studia (60 žáků z 5. tříd)
  • jedna s jazykovým zaměřením 
  • jedna se všeobecným zaměřením

Forma vzdělávání - denní

Studijní obor Ukončení studia  Počet přijímaných
Čtyřleté studium
Gymnázium - 79-41-K/41 - ŠVP
„Jazykovým vzděláním k porozumění“
Maturita 
4 roky
30
Gymnázium - 79-41-K/41 - ŠVP
„Všestranným vzděláním pro budoucnost“
Maturita
4 roky
30
Gymnázium - 79-41-K/41 - ŠVP
„Všestranným vzděláním pro budoucnost“
Maturita
4 roky
30
Osmileté studium
Gymnázium - 79-41-K/81 - ŠVP
„Jazykovým vzděláním k porozumění“
Maturita
8 let
30
Gymnázium - 79-41-K/81 - ŠVP
„Všestranným vzděláním pro budoucnost“
Maturita
8 let
30

 ŠVP = školní vzdělávací program

Nabízené kombinace cizích jazyků

- ve školním vzdělávacím programu „Jazykovým vzděláním k porozumění“
  (1. A a prima A) 
- jazyk hlavní a další cizí jazyk

 • anglický jazyk - německý jazyk
 • anglický jazyk - francouzský jazyk
 • německý jazyk - anglický jazyk

- ve školním vzdělávacím programu „Všestranným vzděláním pro budoucnost“
  (1. B, 1. C a prima B) 
- jazyk hlavní a další cizí jazyk

 • anglický jazyk - německý jazyk
 • anglický jazyk - francouzský jazyk
 • anglický jazyk - ruský jazyk
 • německý jazyk - anglický jazyk