pro školní rok 2023/24

Přijímací zkoušky se budou konat:

- pro zájemce o čtyřleté studium 13. a 14. dubna 2023 od 8 h (1. a 2. termín - čtvrtek a pátek)
- pro zájemce o osmileté studium 17. a 18. dubna 2023 od 8 h (1. a 2. termín - pondělí a úterý)

Náhradní termíny:
10. a 11. května 2023 od 8 h (středa a čtvrtek)

Informace k přijímacímu řízení v kostce (letáček) najdete zde.

Podrobnější informace k přijímacímu řízení (legislativa, organizace a průběh, termíny, vyplnění přihlášky, zápisový lístek...) najdete v prezentaci zde.

Přípravné kurzy budou probíhat vždy ve středu od 1. února 2023 do 5. dubna 2023 po 9 týdnů s výjimkou jarních prázdnin (15. 2. 2023) - více informací zde.


V letošním školním roce budou otevřeny dvě třídy čtyřletého studia (60 žáků z 9. tříd) - jedna se všeobecným zaměřením a jedna se zaměřením jazykovým a dvě třídy osmiletého studia (60 žáků z 5. tříd) - opět jedna se všeobecným zaměřením a jedna se zaměřením jazykovým.

Forma vzdělávání: denní

Studijní obor Ukončení studia  Počet přijímaných
Čtyřleté studium
Gymnázium - 79-41-K/41 - ŠVP
„Jazykovým vzděláním k porozumění“
Maturita 
4 roky
30
Gymnázium - 79-41-K/41 - ŠVP
„Všestranným vzděláním pro budoucnost“
Maturita
4 roky
30
Osmileté studium
Gymnázium - 79-41-K/81 - ŠVP
„Jazykovým vzděláním k porozumění“
Maturita
8 let
30
Gymnázium - 79-41-K/81 - ŠVP
„Všestranným vzděláním pro budoucnost“
Maturita
8 let
30

 ŠVP = školní vzdělávací program

Nabízené kombinace cizích jazyků

- ve školním vzdělávacím programu „Jazykovým vzděláním k porozumění“
  (1. A a prima A) 
- jazyk hlavní a další cizí jazyk

  • anglický jazyk - německý jazyk
  • anglický jazyk - francouzský jazyk
  • německý jazyk - anglický jazyk

- ve školním vzdělávacím programu „Všestranným vzděláním pro budoucnost“
  (1. B a prima B) 
- jazyk hlavní a další cizí jazyk

  • anglický jazyk - německý jazyk
  • anglický jazyk - francouzský jazyk
  • anglický jazyk - ruský jazyk
  • německý jazyk - anglický jazyk