Náplň:

Zopakování matematiky za 1. až 3. ročník v rozsahu přijímacích zkoušek na vysoké školy (ekonomické, technické, FAV, …) - nutné pro úspěšné složení maturity z matematiky.

Poznámka: Ve 4. ročníku a oktávě lze zvolit souběžně jednoletý i dvouletý Seminář a cvičení z matematiky.

Mgr. Vlasta Nováková