Francouzština má na Masarykově gymnáziu dlouhou a bohatou tradici. Studenti si ji volí  jako svůj druhý jazyk, nebo si jej vybírají ve vyšších ročnících gymnázia z nabídky seminářů jako svůj třetí jazyk.

Proč se učit francouzštinu?

 • Je to jazyk zastoupený na pěti kontinentech a hovoří jím více jak 200 miliónů obyvatel.
 • Jde o 9. nejpoužívanější jazyk na světě.
 • Je jazykem evropských metropolí: Štrasburku, Bruselu a Lucemburku.
 • Je oficiálním jazykem organizací OSN, EU, UNESCO a NATO.
 • Francie je turisty nejnavštěvovanější země na světě.
 • Je jazykem módy, výtvarného umění, architektury, filmu…
 • Umožňuje proniknout na evropský pracovní trh (Francie, Belgie, Švýcarsko).
 • Česká republika je součástí Mezinárodní organizace frankofonie.
 • Česká republika ve spolupráci s Francií umožňuje žákům studovat v rámci českých sekcí na dvou lyceích ve Francii:v Nîmes a Dijonu. 

Proč se učit francouzštinu v Plzni? Protože…

 
 • V Plzni sídlí Francouzská aliance, kde se mohu setkat s rodilými mluvčími a prohloubit svoje znalosti a dovednosti.
 • Francouzská aliance a město Plzeň umožňují studentům středních škol strávit jeden rok studia v regionu Franche Comté.
 • Plzeň je partnerským městem francouzského města Limoges, s nímž ji pojí mnoho společných aktivit a projektů (Erasmus).

Proč se učit francouzštinu na Masarykově gymnáziu v Plzni? Protože…

 
 • Pracujeme s moderními a efektivními metodami výuky. Pro nižší gymnázium jsme zvolili metodu Extra, pro vyšší Connexions a Taxi.
 • Klademe důraz hlavně na schopnost komunikace a praktické použití jazyka.
 • Ve spolupráci s Francouzskou aliancí umožňujeme žákům:
  - získání mezinárodního diplomu DELF
  - konverzace s rodilým mluvčím v rámci výuky
  - kroužek francouzštiny s rodilým mluvčím, který se přizpůsobí jejich rozvrhu
  - účast na kulturních akcích (festival Bonjour Plzeň, Dny Frankofonie, setkání s francouzskými autory a další)
  - pořádání výstav v prostorách Francouzské aliance
 • V rámci poznávacích zájezdů a exkurzí umožňujeme studentům setkat se s frankofonními zeměmi a jejich kulturou. Navštěvujeme Francouzský institut V Praze, jeho mediatéku a Kino 35.
 • Spolupracujeme s Filozofickou fakultou ZČU, jejíž pedagogové a studenti nám prostřednictvím  náslechů podávají důležitou zpětnou vazbu pro naši práci.
 • Každý rok se účastníme několika soutěží a přehlídek:
  - Konverzační soutěž ve francouzském jazyce – krajské kolo
  - Ars poeticae
  - Soutěž Frankofonie
  - Cena Jana Palacha
  - soutěže organizované Francouzskou aliancí v Plzni (např. KOMIKS IN) nebo Francouzským institutem v Praze

Mgr. Marta Vachovcová

Image