• Zájmové kroužky jsou žákům nabízeny na začátku každého školního roku.
  • Kroužky se otevírají pro 10 a více zájemců.
  • Začínají první týden v říjnu a končí poslední týden v květnu.
  • Kroužky se platí vždy na celý školní rok.
  • Ceny jsou uvedeny u jednotlivých kroužků.
  • Celou částku uhradí žák v hotovosti před začátkem kroužku, nejpozději však na první schůzce. Žák se nebude moci zúčastnit práce v kroužku, dokud nezaplatí požadovanou částku. O zaplacení obdrží každý žák potvrzení.
  • Více informací o kroužcích získáte u vyučujících a na příslušných nástěnkách.
  • Přihláška do kroužku