Hudební výchova dává žákům příležitost, aby projevovali a uspokojovali svoji přirozenou potřebu setkávání s hudbou. Tuto potřebu předmět hudební výchova podněcuje a kultivuje v organizaci hudebně výchovných činností s širším záměrem obohacovat jejich estetické vnímání a prožívání světa.

V souladu s emocionálním a rozumovým vývojem žáků směřuje hudební výchova k tomu, aby kultivovali svoji hudebnost, zpěvní hlas, smysl pro rytmus, hudební pamě a fantazii. Získávají také vhled do hudební kultury české i jiných národů, seznamují se s uměním minulosti i dneška.

Významně žákům pomáhá i vybavení naší "hudební dílny". Několik xylofonů, bubínků a tamburín je k dispozici těm nejmenším. Klavír, elektronické varhany a dvě kytary využívají především žáci, kteří navštěvují základní umělecké školy. K poslechu vážné i moderní hudby slouží přehrávače CD a MC.

Na našem gymnáziu je též dobrovolný pěvecký sbor, který je složen z žáků všech věkových skupin. Žáci se s tímto sborem zúčastňují výměnných návštěv k přátelům do sousedního Německa, aby je pak zase na oplátku uvítali u nás na společných koncertech.

Ne každý, kdo má zájem o hudbu, se stane hudebním profesionálem. Úkolem hudební výchovy je pěstovat lásku a cit ke každé dobré hudbě kolem nás.

Jolana Chaloupková

Image

Image

Image

Hudební dílna 21. prosince 2007


 

Image

Image

Image

Hudební dílna 2. května 2008