Zásady ochrany osobních údajů pro střední školy

Střední škola Masarykovo gymnázium, Plzeň, Petákova 2, příspěvková organizace, se sídlem v Plzni, Petákova 2 (dále jen „SŠ“, „střední škola“, „škola“ nebo „správce“) je příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je Krajský úřad Plzeňského kraje. Hlavní činností organizace je zajištění školního vzdělávání svých žáků ve smyslu zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“).

V souladu s účinností nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“ nebo „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“) byly přijaty tyto Zásady ochrany osobních údajů. Tyto zásady jsou účinné ke dni 25. 5. 2018.

Cílem těchto zásad je seznámit subjekty osobní údajů, tj. žáky, zákonné zástupce i třetí osoby, se zpracováním osobních údajů střední školou a informovat o právech, které mohou subjekty osobních údajů uplatnit.

Písemné znění těchto zásad je dostupné na webových stránkách školy a dále jsou k dispozici k nahlédnutí v sídle školy. Zásady ochrany osobních údajů jsou průběžně aktualizovány a doplňovány v souladu s aktuálním účelem zpracování a aktuální právní úpravou.

Na školu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet:
prostřednictvím datové schránky, ID 3degj2z
emailem na adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
poštou na adrese Masarykovo gymnázium Plzeň, Petákova 2, 301 00 Plzeň

Jmenovaným pověřencem pro školu je Mgr. Stanislav Marek
tel: 377 468 212 (každý druhý pátek v měsíci od 9.00 do 12.00 hodin)
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Jmenování pověřence zde.

Informační povinnost správce zde.