ImageBitva na Bílé hoře?! 1620. Datum upálení Jana Husa?! 6. 7. 1415. Vítěz stoleté války?! Francie... Ne, tak takhle by hodina dějepisu opravdu vypadat neměla! Dějepis může být mnohem barvitější a pestřejší než jen sled dat, jmen a událostí. A právě o takové pojetí výuky se na našem gymnáziu v rámci vyučování dějinám snažíme. Jak konkrétně? Při hodinách dějepisu se studenti seznamují s historií lidstva od pravěkých dob až po současnost a připravují celou řadu zajímavých projektů, např. příležitostně „vydávají" historické časopisy, noviny, sestavují historické zpěvníky, popřípadě se alespoň na chvíli zkouší vžít do daného historického období (starověk, středověk, novověk, nejnovější dějiny). V rámci přípravy těchto projektů se pak učí samostatné práci s prameny a kritickému přístupu k nim.

Dějepisu se na našem gymnáziu vyučuje ve třídách se všeobecným zaměřením od primy do oktávy, a to s časovou dotací 2 h týdně v primě-septimě (resp. 1.-3. ročníku) a 1 h týdně v oktávě (resp. 4. ročníku). Třídy se zaměřením na živé jazyky mají rovněž výuku dějepisu zařazenu po celou dobu studia (prima-septima, 1.-3. ročník 2 h týdně, oktáva a 4. ročník 3 h týdně), přičemž v posledních dvou letech se z této dotace jedna hodina vyčleňuje pro výuku předmětu v cizím jazyce.

Pro zájemce o historii z vyšších ročníků je připravena nabídka dějepisných seminářů, které jsou vhodným doplňkem „klasické" výuky a jejichž konkrétní náplň bývá stanovena na základě zájmu studentů. Obecně vzato mají studenti na těchto seminářích možnost podívat se podrobněji na pomocné vědy historické či rozšířit si své znalosti o dějinách kultury a všedního života v různých historických epochách. V rámci dějepisných seminářů v posledním ročníku je důraz kladen především na dějiny 2. pol. 20. století a jejich odraz v současnosti.

 

Znalosti získané během studia si následně mohou studenti ověřit v různých soutěžích (Dějepisná olympiáda, Historická soutěž gymnázií v Chebu, SOČ - středoškolská odborná činnost apod.), příležitostně se také zapojují do dalších projektů - např. Socrates - Evropská migrace, menšiny a předsudky. Velmi populární jsou mezi našimi žáky každoročně pořádané zahraniční dějepisné exkurze (např. Řím 2004, Toskánsko 2003, Normandie 2002, Provence 2001) či návštěvy historicky zajímavých míst České republiky (např. archeologický skanzen Březno u Loun, Terezín a mnoho dalších). 

PhDr. Zuzana Berchtoldová


Historické kalendárium