Jednoleté semináře

Ajhr Angličtina hrou
Njhr Němčina hrou
ZFj Začínáme s francouzštinou
ZRj Začínáme s ruštinou
FG Finanční gramotnost
CvMF Cvičení matematicko-fyzikální
PVD Psaní na klávesnici všemi deseti prsty
- pouze pro žáky, kteří tento předmět neměli v tercii
AD Atletické disciplíny
NH Netradiční hry
SH Sportovní hry

Semináře jsou otevírány podle zájmu studentů pro minimálně 15 účastníků.


Přehled počtu volitelných předmětů v jednotlivých třídách

  • Kvarta A (jazykové zaměření) - jeden libovolný jednoletý seminář, nebo studenti pokračují ve dvouletém semináři Začínáme s francouzštinou či Začínáme s ruštinou.
  • Kvarta B (všeobecné zaměření) - jeden libovolný jednoletý seminář, nebo studenti pokračují ve dvouletém semináři Začínáme s francouzštinou či Začínáme s ruštinou.
  • Všechny semináře jsou jednohodinové.
  • Seminář Angličtina hrou si mohou vybrat všichni žáci z kvarty B a z kvarty A pouze ti, kteří mají angličtinu jako další cizí jazyk.
  • Seminář Němčina hrou si mohou vybrat všichni žáci z kvarty B a z kvarty A pouze ti, kteří mají němčinu jako další cizí jazyk.