„Ty neumíš česky?“

Těmito slovy rodiče velmi často reagují na neúspěch svého dítka při přijímacích zkouškách nebo na špatnou známku z českého jazyka v průběhu studia na gymnáziu. To je velmi zjednodušené chápání smyslu výuky českému jazyku na tomto typu střední školy. Umět česky, to jest tímto jazykem se dorozumět, je nám jako rodilým Čechům dáno do vínku, tomu se učit nemusíme.

Výuka v hodinách českého jazyka a literatury na gymnáziu si však klade mnohem náročnější cíle: upevnit znalosti gramatické a pravopisné, naučit kultivovanému vyjadřování mluvenému i písemnému, seznámit se se základními díly české a světové literatury, základními literárněvědnými poznatky, rozvíjet a upevňovat čtenářské schopnosti žáků. Český jazyk je povinným maturitním předmětem, náplň danou osnovami musí zvládnout všichni. Studenti s hlubším zájmem se mohou rozhodnout pro volitelný předmět Literární seminář nebo Seminář z českého jazyka.

Své znalosti si mohou ověřit v soutěžích organizovaných celostátně i v interních soutěžích, které pořádá předmětová komise českého jazyka. Celostátně organizované soutěže mají již dlouholetou tradici. Patří k nim recitační soutěž Wolkrův Prostějov, určená pro sólové recitátory i recitační kolektivy, Olympiáda v českém jazyce, v Plzni se koná soutěž mladých začínajících autorů pořádaná Ason klubem. Autorské soutěže vypisují k různým příležitostem a na různá témata též některé školy, kulturní instituce či firmy.

Na naší škole se setkává se zájmem studentů Pravopisný přebor, v němž soutěží jednotlivci i družstva, novinkou je Literární kvíz, ve kterém je možno uplatnit své čtenářské znalosti a zkušenosti.

PhDr. Irena Popelová


Kánon literatury v českém jazyce ke státní maturitě.

Tabulka pro studenty - Kanon_literatury_MG.xlsx

Digitální knihovna - knihy, které si můžete stáhnout zdarma ve formátu PDF nebo EPUB z webu Databazeknih.cz. Knihy k maturitě z kánonu literatury najdete v obou formátech též na školní síti - T:\_PRO_STUDENTY_\_Kánon_literatury\Digitální knihovna.