„Knihami jsme spojeni s duchy všech národů a dob. V dobře vybrané knihovně - jako ve věčnosti.“
– T. G. Masaryk

„Řeč je sama duše a kultura národa. Zdokonaluje-li se národ, musí se zdokonalovat i jazyk; neboť je živý a vyvíjí se s námi všemi, stále nesen výškou duševního napětí národního.“
– Karel Čapek

 • Přijímací zkoušky
  - veškeré informace najdete v sekci Pro uchazeče
 • Soutěže
  • pravopisný přebor - výsledky 2023/2024
  • olympiáda v českém jazyce I. a II. kategorie
  • lingvistická olympiáda
  • literární kvízař
  • recitační soutěže
  • aktuální soutěže vyhlašované různými organizacemi
 • Volitelné semináře
  - dle aktuální nabídky pro jednotlivé ročníky
  - najdete v sekci Pro žáky a rodiče / Volitelné předměty
 • Knihovna
  • žákovská knihovna
  • knihobudka
  • digitální knihovna - najdete na T:\_PRO_STUDENTY_\_Kánon_literatury\Digitální knihovna
 • Kulturní akce
  • akademie
  • šíráníčko
  • pravidelné návštěvy filmových a divadelních představení
 • Maturita