Kompletní dokumenty ŠVP Masarykova gymnázia pro osmileté a čtyřleté studium jsou k dispozici u vedení školy.

Studijní obory, jejich kódy a učební plány:

Od školního roku 2023/24:

Jazykovým vzděláním k porozumění

(jazykové zaměření - třídy A)

Kód KKOV Studijní obor
79-41-K/81
79-41-K/41
 
Všestranným vzděláním pro budoucnost

(všeobecné zaměření - třídy B, C)

Kód KKOV Studijní obor
79-41-K/81
79-41-K/41

 


Do školního roku 2022/23 včetně:

Jazykovým vzděláním proti průměrnosti

(jazykové zaměření - třídy A)

Kód KKOV Studijní obor
79-41-K/81
79-41-K/41
 
Všestranným vzděláním proti průměrnosti

(všeobecné zaměření - třídy B)

Kód KKOV Studijní obor
79-41-K/81
79-41-K/41