Tento seminář je určen studentům, kteří chtějí ze zeměpisu maturovat či pokračovat ve studiu geografie na VŠ, nebo budou potřebovat některé vědomosti v jiných příbuzných oborech, nebo je zeměpis prostě baví.

Náplní hodin je nejen upevnění a rozšíření stávajícího učiva nižších ročníků, ale vzhledem k tomu, že dnešní svět je neustále v pohybu, věnujeme se i současné politické situaci doma i jinde, snažíme se zachytit změny na mapě světa. V neposlední řadě v rámci možností organizujeme exkurze, besedy s odborníky, navštěvujeme různé tematicky vhodné akce a výstavy.

Součástí práce v hodinách jsou samostatné prezentace studentů na vybrané téma, vypracování seminární práce a její obhajoba před kolektivem. Samostatnou kapitolou je příprava k maturitě.

Mgr. Ilona Kloudová