Dvouleté semináře

ZFj Začínáme s francouzštinou
ZRj Začínáme s ruštinou

Jednoleté semináře

Ajhr Angličtina hrou
Njhr Němčina hrou
Fhr Hrátky s fyzikou
AS Astronomický seminář
CvChB Cvičení chemicko-biologická
PřD Přírodovědné dovednosti
PVD Psaní na klávesnici všemi deseti prsty
AD Atletické disciplíny
NH Netradiční hry
SH Sportovní hry

Semináře jsou otevírány podle zájmu studentů pro minimálně 15 účastníků.


Přehled počtu volitelných předmětů v jednotlivých třídách

  • Tercie A (jazykové zaměření) - jeden libovolný jednoletý seminář nebo jeden dvouletý seminář (ZFj či ZRj).
  • Tercie B (všeobecné zaměření) - dva libovolné jednoleté semináře nebo jeden libovolný jednoletý seminář a jeden dvouletý seminář (ZFj či ZRj).
  • Jazykové semináře (ZFj - Začínáme s francouzštinou, ZRj - Začínáme s ruštinou) jsou dvouleté.
  • Všechny semináře jsou jednohodinové.
  • Seminář Angličtina hrou si mohou vybrat všichni žáci z tercie B a z tercie A pouze ti, kteří mají angličtinu jako další cizí jazyk.
  • Seminář Němčina hrou si mohou vybrat všichni žáci z tercie B a z tercie A pouze ti, kteří mají němčinu jako další cizí jazyk.

Poznámka: Tercie A má místo druhého semináře Informatiku a výpočetní techniku.