Náplň:

Přehled obecné, anorganické a organické chemie zaměřený na přípravu k maturitě a na přijímací zkoušky.

Mgr. Jana Brichtová