Rok 2020

  • XXVI. zasedání Valného shromáždění - ve dnech 20.-22. září 2020 proběhlo 26. zasedání Valného shromáždění Sítě přidružených škol UNESCO. Z důvodu zhoršené epidemické situace se tohoto setkání reprezentanti naší školy nemohli zúčastnit, o to více se těší na 27. zasedání, které se tentokrát uskuteční v Litovli na podzim 2021.

Rok 2019


Masarykovo gymnázium je členem ASPnet, sítě škol přidružených UNESCO.

Image

ASPnet (Associated Schools Project Network), jež sdružuje školy pod záštitou UNESCO, byla založena v roce 1953. V té době bylo 33 zakládajících škol z 15 zemí světa. Dnes  jejich počet čítá téměř tři tisíce. Naše škola je členem sítě od roku 1990.

Cílem projektu je vzbuzovat v mladých lidech zájem o tvořivost a přimět je k účasti na akcích týkajících se ochrany životního prostředí a studia kultur jednotlivých zemí a jejich vzájemného působení. Kluby ASP ve školách přidružených k UNESCO se snaží formou dílčích projektů a jejich prezentací rozšířit evropskou spolupráci ve všech oborech lidské činnosti.

Každý rok v září se zástupci kubů ASP ze škol přidružených k UNESCO setkávají na vybrané škole v některém městě České republiky. Zástupci klubů si vyměňují zkušenosti a získávají aktuální informace o činnosti organizace od zástupců UNESCO. Pořádající škola vždy připravuje pro účastníky setkání bohatý a zajímavý program.

Další kontakty: ASPnet v České republice, UNESCO
Kontaktní osoba na škole: Mgr. Barbora Boříková