Termíny pro školní rok 2023/24
26. 1. 2024 – testování nanečisto (pretesting)
17.-18. 5. 2024 – testování CAMBRIDGE EXAMS B2 First
17.-18. 5. 2024 – testování CAMBRIDGE EXAMS C1 Advanced


 

Už od roku 1994 zdarma připravujeme naše studenty na státní jazykové zkoušky, od roku 2003 na mezinárodní Cambridgeské zkoušky First Certificate in English (B2 First) a Certificate in Advanced English (C1 Advanced) na úrovni B2 a C1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Získání těchto jazykových certifikátů s celoživotní platností usnadňuje přístup ke studiu na vybraných vysokých školách v České republice, na všech vysokých školách k účasti na mezinárodních projektech a studijních stážích. Tyto certifikáty jsou rovněž vyžadovány pro studium na vzdělávacích institucích v zahraničí (nejen v anglicky mluvících zemích). V dnešní době jsou nezbytným předpokladem pro získání zajímavého zaměstnání a základním požadavkem na pracovním trhu.

Naše gymnázium na tyto zkoušky studenty připravuje, zkoušky samotné potom probíhají na několika místech v Plzni. Písemná část každé zkoušky je opravována ve Velké Británii, ústní část je hodnocena v ČR. Intenzívnější příprava je možná zejména ve třídách s vyššími dotacemi hodin angličtiny. Pro motivované studenty ze tříd s všeobecným zaměřením, čili s nižší dotací hodin angličtiny, nabízíme v rámci volitelných seminářů pro třetí ročník a septimy Seminář anglického jazyka, který je zaměřený na přípravu k těmto zkouškám.

Od školního roku 2018/19 je možné tyto zkoušky skládat přímo na našem gymnáziu pod záštitou jazykové školy Eufrat v Plzni. Zároveň každým rokem pro vážné zájemce organizujeme testování nanečisto. Ve školním roce 2022/23 se zkoušky C1 Advanced (CAE) a B2 First (FCE) konaly 11. a 13. května 2023. V tomto termínu certifikáty úspěšně složilo 76 studentů, dalších 19 studentů tyto testy zdárně absolvovalo v průběhu školního roku, za celý školní rok u těchto zkoušek tudíž uspělo celkem 95 studentů.

V září 2023 byly předány certifikáty všem úspěšným studentům. Maturanti si mohou tento certifikát nechat uznat jako náhradu maturitní zkoušky z angličtiny.

Celkový přehled úspěšnosti našich studentů ve zkouškách Cambridge exams od školního roku 2013/2014 až po současnost naleznete na tomto odkazu.

Mgr. Marta Vachovcová