Výsledky přijímacího řízení 2023 pro čtyřleté studium

 

Výsledky přijímacího řízení 2023 pro osmileté studium

 

Upozornění: po celou dobu přijímacího řízení musí uchazeče zastupovat zákonný zástupce uvedený na přihlášce.

Zákonným zástupcům žáků, kteří úspěšně složili zkoušku, ale nebyli přijatí pro velký počet uchazečů:

  • písemné rozhodnutí o nepřijetí bylo odesláno ve středu 3. května do vlastních rukou zákonného zástupce uvedeného na přihlášce
  • odvolání proti nepřijetí je nutné podat do 3 pracovních dnů od převzetí rozhodnutí (máme připravené formuláře zde)

Pokud chce podat odvolání ten, kdo si rozhodnutí nevyzvedl osobně, musí vyčkat na doručení tohoto rozhodnutí poštou (úřední dopis s modrým pruhem - do vlastních rukou) a předložit jej k nahlédnutí při podání odvolání. Odvolání podává zákonný zástupce uvedený na přihlášce.

Na odvolání, které bude podáno bez předchozího převzetí rozhodnutí o nepřijetí, nebude brán zřetel a je neplatné.

Další informace:

Co dělat po zveřejnění výsledků přijímacího řízení

Informace pro přijaté studenty

Informace k zápisovému lístku