PROČ SI VYBRAT RUŠTINU?

Ruštinu užívá asi 280 milionů obyvatel, je tedy čtvrtým nejrozšířenějším jazykem na světě.

Je jedním z oficiálních jednacích jazyků OSN.

Ruština je pro nás snadněji zvládnutelná než pro příslušníky kteréhokoli neslovanského národa.

Rusko se v posledních letech otevírá světu, navazuje širší spolupráci s Evropou, Asií i Amerikou. Řada ruských firem investuje v zahraničí, ale i spousta zahraničních firem se obrací na východ. Hledají proto kvalifikované lidi, kteří mohou nabídnout kromě znalosti angličtiny, případně jiného neslovanského jazyka, i ruštinu. Tato kombinace otevírá dveře do světa průmyslu, obchodu, vědy, politiky, kultury i diplomacie.

Úsilí vložené do zvládnutí ruštiny se tedy určitě vyplatí.

Na naší škole lze studovat ruský jazyk jako předmět povinný od primy (1. ročníku), volitelný od sexty (2. ročníku) nebo nepovinný, popřípadě podle zájmu v rámci kroužku. V prvních měsících studenti zvládají azbuku, intonaci a první slova, později se ke slovu dostane gramatika a reálie, čímž se výuka ruštiny neliší od výuky ostatních cizích jazyků. V rámci povinného předmětu je cílem dosáhnout jazykové úrovně B1. K dosažení tohoto cíle může pomoci nejen píle každého studenta, ale i kvalifikovaní vyučující, kteří v rámci svého studia absolvovali i semestrální jazykovou stáž v Rusku.

Studenti více nadaní i více motivovaní by mohli složit i mezinárodní zkoušku z ruského jazyka, která probíhá v Ruském středisku vědy a kultury ve spolupráci se zkoušejícími z Filosofické fakulty Moskevské státní univerzity M. V. Lomonosova. Úspěšným kandidátům bude vydán certifikát TORFL uznávaný Evropskou asociací pro jazykové testování. Certifikáty jsou odstupňovány od elementární úrovně (TEU) až po TORFL-4, kdy byla dosažena plynulá znalost ruského jazyka.

Mgr. Jitka Šobrová