Zvláštnost tohoto předmětu je dána již tradiční otázkou, kterou často dostávám od různých lidí. „Ty učíš občanku? Prosím tě, to se ještě učí?" Je tomu tak proto, že laická veřejnost má z dob minulých předmět občanská nauka spojený s výukou marxismu-leninismu jakožto jediného správného názoru.

Doba se změnila. Je dynamická, pluralitní. Snad víc než jindy je dnes zapotřebí výchovy k občanství. Učitel již nevystačí s naučenými nicneříkajícími frázemi, musí být operativní, neboť žáci často vyžadují diskusi na nejrůznější obecná témata, na něž v jiných předmětech není čas. Učitel "občanky" musí být velmi univerzální. Měla by se učit sexuální výchova, mělo by se připomenout výročí vzniku ČSR či 17. listopadu, měl by se se žáky rozebrat vstup ČR do NATO, mělo by se hovořit o rasismu, AIDS, loupežných přepadeních, tunelování, bohu... Ale kdo bude se studenty o těchto ožehavých tématech mluvit? Občankář!

Však dosti eseje! Podívejme se na rozvržení učiva předmětu, z něhož pochopíme jeho specifika i šíři záběru.

 

Základy společenských věd (prima-kvarta osmiletého studia)

Výuka je aktuálně doplňována a zpestřována modelovými diskusemi a třídními referendy, referáty a dlouhodobými studentskými projekty, výstavami či školními videoprogramy.

Základy společenských věd (kvinta-oktáva osmiletého studia a 1. - 4. ročník čtyřletého studia)

 

V posledním ročníku studia má student na výběr volitelný předmět Společenskovědní seminář, v němž jsou probírány některé otázky aplikované psychologie (asertivita, konflikt a komunikace, jednání s nadřízeným, ...), základy religionistiky a poznatky ze Základů společenských věd jsou dále prohlubovány. Studenti vyvíjejí vlastní praktické iniciativy (sociologický výzkum, seminární práce z politologie a filosofie, píší filosofické eseje), výuku zpestřují dle možností školy besedy s politiky, právníky, kněžími. Volné hodiny jsou využívány k diskusím o probíraných či společensko-politicky aktuálních tématech.

Mgr. Petr Tesař