neboli Kurz přežití :-)

Termín: 2.-4. října 2023
Místo: Melchiorova Huť - chatový tábor
Cena: 1 500 Kč / osobu (doprava, ubytování, strava, program)
Sraz: v 8.00 h u budovy Masarykova gymnázia
Odjezd: autobusem v 8.15 h
Příjezd: 15.00 - 15.15 h opět ke škole
Ubytování: v chatkách (lůžka, sociální zařízení)
Strava: snídaně, oběd, svačina, večeře, pitný režim

S sebou:

  • sportovní oblečení, náhradní na převlečení, šátek
  • pláštěnka
  • prostředky osobní hygieny
  • sportovní obuv a turistická obuv
  • přezůvky
  • baterka
  • láhev na pití (0,5 l)
  • kartičku zdravotní pojišťovny!
  • spací pytel - teplé pyžamo, moira
  • hudební nástroje vítány

Pro bližší informace sledujte stránky školy. Studenti budou seznámeni se zásadami bezpečnosti v průběhu adaptačního kurzu.

Studenti v den odjezdu odevzdají třídnímu učiteli souhlas rodičů s účastí na adaptačním kurzu a prohlášení o bezinfekčnosti. Do poznámky prosím napište, pokud má dítě nějaké zdravotní omezení, dietu či bere nějaké léky.

Odevzdání závazné přihlášky proběhne do 14. 9. 2023. Kurz bude nutno uhradit do   20. 9. 2023. Předpokládaná cena za ubytování, stravu a dopravu je 1 500 Kč. Poplatek ve výši 1 500 Kč uhraďte prosím ve prospěch účtu naší školy: 182827569/0300 jako variabilní symbol uveďte datum narození dítěte ve tvaru dd. mm. rr.