Dvouleté semináře

LitS Literární seminář
ReAj Reálie anglicky mluvících zemí
ReNj Reálie německy mluvících zemí
SFj Seminář z francouzského jazyka - začátečníci
SRj Seminář z ruského jazyka - začátečníci
HSS Historicko-společenský seminář
SM II
Seminář a cvičení z matematiky
SBi Seminář a cvičení z biologie

 

Jednoleté semináře

TP Tvůrčí psaní
Ajk Konverzace v anglickém jazyce
ReAj Reálie anglicky mluvících zemí
LiAj Literární seminář v anglickém jazyce
SAj Seminář z anglického jazyka - příprava na Cambridge Exams
Njk Konverzace v německém jazyce
ReNj Reálie německy mluvících zemí
Fjk Konverzace ve francouzském jazyce
ReFj Reálie francouzsky mluvících zemí
SD Seminář z dějepisu
KKA Kapitoly z kulturní antropologie
SZ Seminář ze zeměpisu
SM I
Seminář a cvičení z matematiky
SF Seminář a cvičení z fyziky
SCh Seminář a cvičení z chemie
SBi Seminář a cvičení z biologie
SPrg Seminář z programování - začátečníci
DVK Dějiny výtvarné kultury

Semináře jsou otevírány podle zájmu studentů pro minimálně 15 účastníků.


Přehled počtu volitelných předmětů v jednotlivých třídách

Septima A, 3. A (ŽJ)
- dvouletý seminář ReAj nebo ReNj (podle hlavního jazyka) + jeden libovolný jednoletý seminář, nebo studenti pokračují ve dvouletém semináři z francouzského jazyka, ruského jazyka či německého jazyka
- nebo dvouletý seminář ReAj nebo ReNj (podle hlavního jazyka) + ještě jeden libovolný dvouletý seminář, nebo studenti pokračují ve dvouletém semináři z francouzského jazyka, ruského jazyka či německého jazyka

Septima B, 3. B (VŠ)
- jeden libovolný dvouletý seminář (kromě ReAj a ReNj) + dva libovolné jednoleté semináře (včetně jednoletého semináře ReAj nebo ReNj), nebo studenti pokračují ve dvouletém semináři z francouzského jazyka, ruského jazyka či německého jazyka

VŠ - zaměření Všeobecné, ŽJ - zaměření Živé jazyky