Doporučení ředitelství školy pro přijaté/nepřijaté uchazeče

Po zveřejnění seznamu přijatých a nepřijatých uchazečů postupujte následovně:

a) Žák byl přijat a má zájem o studium na Masarykově gymnáziu

Písemné rozhodnutí se nevydává. Odevzdejte co nejdříve (nejpozději do 10 pracovních dnů) řádně vyplněný zápisový lístek (podepsaný žákem a zákonným zástupcem) do sekretariátu školy a zde vyplňte dotazník zvolené jazykové kombinace. Všechny informace pro nové studenty prvních ročníků a prim najdete zde.

Možné kombinace cizích jazyků pro přijaté žáky

Vzor vyplnění zápisového lístku 

Informace k zápisovému lístku 

b) Žák byl přijat, ale rozhodl se studovat na jiné střední škole

Oznamte prosím neprodleně mailem na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., že žák ke studiu nenastoupí. Uvolníte tím místo dalšímu uchazeči o studium na Masarykově gymnáziu.

Vzor oznámení 

c) Žák úspěšně složil zkoušku, ale nebyl přijat pro velký počet uchazečů

Zákonným zástupcům žáků, kteří úspěšně složili zkoušku, ale nebyli přijatí pro velký počet uchazečů:

  • písemné rozhodnutí o nepřijetí bylo odesláno ve středu 3. května do vlastních rukou zákonného zástupce uvedeného na přihlášce
  • odvolání proti nepřijetí je nutné podat do 3 pracovních dnů od převzetí rozhodnutí (máme připravené formuláře zde)

Pokud chce podat odvolání ten, kdo si rozhodnutí nevyzvedl osobně, musí vyčkat na doručení tohoto rozhodnutí poštou (úřední dopis s modrým pruhem - do vlastních rukou) a předložit jej k nahlédnutí při podání odvolání. 

Na odvolání, které bude podáno bez předchozího převzetí rozhodnutí o nepřijetí, nebude brán zřetel a je neplatné.

Poznámka: Odvolání podává zákonný zástupce uvedený na přihlášce.

Vzor odvolání

V případě, že uchazeč o studium podával odvolání na naší škole, ale byl přijat na jiné škole a odevzdal tam zápisový lístek, pošlete nám prosím zrušení odvolání na Masarykově gymnáziu. 

Vzor zrušení odvolání