Kritéria pro přijetí k osmiletému studiu pro školní rok 2024/2025 najdete zde.