Kritéria pro přijetí ke čtyřletému studiu pro školní rok 2024/2025:

  • pro třídy se ŠVP „Jazykovým vzděláním k porozumění“ (třídy A) - najdete zde
  • pro třídu se ŠVP „Všestranným vzděláním pro budoucnost“ (třídy B a C) - najdete zde