Cílem semináře je provést studenty významnými etapami výtvarného umění. Studenti se naučí rozpoznat základní znaky slohů, pochopí, co je pro dané období příznačné, nové a určující, co v umění dané epochy máme nalézt a docenit. Tyto poznatky budou uvedeny do širšího historického kontextu. Získané znalosti lze uplatnit při studiu výtvarných i humanitních oborů či je lze chápat jako součást všeobecného přehledu. Důraz bude kladen na umění 20. století. V rámci semináře je plánována návštěva Národní galerie či aktuálních výstav v Plzni.

Mgr. Jaromíra Benešová