Náplň:

•    Funkce
•    Goniometrické, exponenciální, logaritmické rovnice a nerovnice.
•    Stereometrie (polohové a metrické vztahy útvarů, povrchy a objemy těles)

Seminář se věnuje opakování a rozšiřování učiva. Je vhodný pro všechny žáky.

Mgr. Vlasta Nováková