Svět kolem nás se rychle proměňuje. Technologický pokrok mění od základu naše každodenní návyky. Informační toky na nás chrlí množství dat, kterými se často cítíme zahlceni. Generace jsou si vzdáleny víc než kdy předtím. V tomto prostředí není snadné se orientovat. Je třeba pohlédnout hlouběji do naší minulosti, do našeho nitra, abychom zjistili, odkud jsme přišli, kdo jsme a kam míříme. Vydat se cestou zkoumající náš vývoj fylogenetický i ontologický. A nezůstat jen u naší osoby, našeho národa nebo naší vlasti. Pokusit se poodstoupit a vidět věci v širších souvislostech. Za tím účelem navštívíme i vigvam severoamerických Siouxů, pralesní vesnice v Bolívii, jurty v mongolské stepi i iglú Inuitů. Tam všude budeme hledat odpovědi na otázky jako například: Co je vlastně puberta? Proč ženy používají rtěnku? Obejdete se při výchově dětí bez šátku a řemenu? Jak se jí bůh? Je zelená vlastně modrá, nebo modrá zelená? Proč muži sedají s roztaženýma nohama? Je známkování ve škole k něčemu dobré? Kde si lidé dávají kravská jména? A na mnohé další.

V hodinách budeme stavět na metodách diskuzních a také pracovat s četnými materiály. Půjde především o bohatý textový materiál, ale i o fotografie a reprodukce z různých oblastí umění. Výklad bude omezen na nutné minimum.

Absolvent semináře by měl být schopen kriticky přistupovat k informacím a analyzovat odborný i umělecký text - tedy nejen ho pochopit, ale také vyjádřit své stanovisko k dané problematice. Také by měl dokázat zřetelně a srozumitelně mluvit před skupinou a být schopen si obhájit svůj názor. Měl by být aktivní v diskuzi a v případě potřeby bystře oponovat nejen spolužákům, ale třeba i učiteli.

Správné nastavení atmosféry na semináři výstižně ve své učebnicí (Úvod do kulturní a sociální antropologie) definuje R. F. Murphy jako radost z intelektuální objevování a dobrodružství.

Mgr. Štěpán Stoček

 

Seznam literatury:
Úvod do kulturní a sociální antropologie, Robert F. Murphy
Cultural anthropology, Conrad Phillip Kottak
Mýtus, jazyk a kulturní antropologie, Ivo T. Budil
a mnoho dalších