Seminář probíhá ve fyzikální laboratoři, kde žáci:

  • vyrábí hračky a jednoduchá zařízení fungujících na základě různých fyzikálních principů,
  • řeší kvízy,
  • provádí a pozorují pokusy,
  • seznamují se se zajímavostmi ze světa fyziky,
  • řeší logické úlohy se zaměřením na fyziku každodenního života.

V případě zájmu žáků může být v rámci semináře zařazena exkurze na vědecká pracoviště v Plzni.

Mgr. Petra Komprdová