Představujeme školu

 

 • Jak probíhá studium? Co všechno škola svým studentům nabízí a zajišťuje?  
  Nahlédněte k nám prostřednictvím prezentace zde a videa:
 

 

 

 

 • Sto let, to je pěkně dlouhá doba - podívejte se na panely, které byly vystavené před Studijní a vědeckou knihovnou Plzeňského kraje v Plzni - zde.

Výuka jazyků

 • Jaké jazyky u nás můžete studovat? Jaké akce v rámci výuky cizích jazyků pořádáme?
  Které jazykové zkoušky u nás můžete složit? S kým a jak v zahraničí spolupracujeme?
  Odpovědi najdete v prezentaci zde.

Jednotlivé předměty se představují

Hodinové dotace konkrétního předmětu v jednotlivých ročnících pro dané zaměření (jazykové nebo všeobecné) a nabízené volitelné předměty najdete zde.

Český jazyk

Anglický jazyk

Německý jazyk

Francouzský jazyk

Dějepis

Občanská výchova a základy společenských věd

Zeměpis

Matematika

Biologie

Fyzika

Chemie

Informatika

Hudební a výtvarná výchova

Tělesná výchova

Přijímací řízení a přihláška ke studiu

 • Vše, co by vás o přijímacím řízení mohlo zajímat najdete v prezentaci zde.
 • Nevíte, jak vyplnit přihlášku ke studiu? Odkaz na stažení přihlášky a vzor vyplněné přihlášky najdete na stránce Přihláška k přijímacímu řízení.

Na koho se v naší škole můžete těšit a kdo se těší na vás?

 • Celý náš pedagogický sbor!