Studijní obory, jejich kódy a učební plány.

Osmileté studium

Kód KKOV Studijní obor
79-41-K/81 - 

Jazykovým vzděláním proti průměrnosti

79-41-K/81 - 

Všestranným vzděláním proti průměrnosti

 

Od školního roku 2023/24

Kód KKOV Studijní obor
79-41-K/81 - 

Jazykovým vzděláním k porozumění

79-41-K/81 - 

Všestranným vzděláním pro budoucnost

 

Čtyřleté studium

Kód KKOV Studijní obor
79-41-K/41 - 

Jazykovým vzděláním proti průměrnosti

79-41-K/41 - 

Všestranným vzděláním proti průměrnosti


Kompletní dokumenty ŠVP Masarykova gymnázia pro osmileté a čtyřleté studium jsou k dispozici u vedení školy.

Distanční výuka (dodatek k ŠVP platný od 1. 9. 2020).

Aktuální nabídku volitelných seminářů najdete zde: