Náplní semináře je rozšíření znalostí z vybraných oborů fyzické geografie, matematického zeměpisu,  socioekonomické geografie a regionální geografie. Pozornost se věnuje i současné politické situaci ve světě i u nás, globálním problémům a různým zajímavostem.

Studenti zpracovávají k vybraným tématům prezentace a seminární práce, se kterými předstupují před své spolužáky.
V rámci možností budou organizovány exkurze, besedy s odborníky, návštěvy různých tematicky vhodných akcí a výstav.

Příklady témat pro práce studentů:

  • Vliv monzunů na region jižní Asie
  • Mapová tvorba
  • Jazyky Evropy
  • Politická mapa Evropy ve 20. století
  • Problémy Zakavkazska
  • Neobnovitelné zdroje 

 Mgr. Ilona Kloudová