Náplň: 

  • Řešení úloh s absolutními hodnotami.
  • Konstrukční geometrie.
  • Rovnice s parametrem.
  • Goniometrické, exponenciální, logaritmické funkce a rovnice.

Seminář se věnuje opakování a rozšiřování učiva. Je vhodný pro všechny žáky.

Mgr. Vlasta Nováková