Obsah semináře tvoří rozšíření a doplnění základního učiva chemie. Nezbytnou součástí semináře je i experimentální výuka v chemické laboratoři.

Seminář je vhodný především pro uchazeče o studium na lékařské, zemědělské, přírodovědecké fakulty, VŠCHT apod.

 Náplň:

  • Stavba atomu
  • Chemická vazba
  • Základy analytické chemie
  • Aplikace na anorganickou a organickou chemii
  • Rozšiřující témata základní výuky
  • Laboratorní technika, práce v laboratoři

Mgr. Jana Brichtová