pro 2. ročníky a sexty

Náplní tohoto semináře jsou praktická cvičení z botaniky, zoologie a terénní praxe.

  • Vybrané kapitoly z botaniky - rostlinná společenstva, fenologická pozorování, dendrologie,
    rozmnožování a pěstování rostlin, sběr, třídění a klasifikace rostlinného materiálu
  • Vybrané kapitoly ze zoologie a biologie člověka - laboratorní práce (hmyz, savci, ptáci,
    pobytové stopy), myslivost, smyslové orgány
  • Sezónní vycházky a exkurze - naučné stezky, Zoologická a botanická zahrada Plzeň, Sofronka, Akva Tera

Zařazovány jsou přednášky odborníků podle aktuální nabídky.

Mgr. Monika Korčáková