Jednoletý seminář pro 2.-4. ročníky a sexty-oktávy

Seminář je povinný pro jazykové třídy ve 2. ročníku a sextě (tzn. pro třídy 2. A a sexta A) - pro žáky, kteří mají německý jazyk jako hlavní jazyk.
Třídy se všeobecným zaměřením si ho mohou zvolit kdykoli během studia (ve 2.-4. ročníku či sextě-oktávě).

Náplň:

  • Konverzační témata z každodenního života,
  • rozšíření slovní zásoby,
  • rozvoj řečových dovedností.

Seminář je vyučován zahraničním lektorem. Je zaměřen na tradiční konverzační témata, témata ze současného každodenního života, na témata z reálií německy mluvících zemí, práci s tiskem, procvičování poslechu projevu různých rodilých mluvčích. Důraz je kladen na zlepšování komunikativních dovedností studentů.

Ve 4. ročníku a oktávě je náplní semináře také cílená příprava na zkoušku Sprachdiplom (vyučující Heide-Karin Trettner).

Mgr. Alena Vyčítalová