Jednoletý seminář pro 2.-4. ročníky a sexty-oktávy

Seminář je volitelný pro všechny studenty bez ohledu na to, jaký mají hlavní jazyk.

Náplň:

  • Konverzační témata z každodenního života,
  • rozšíření slovní zásoby,
  • rozvoj řečových dovedností.

Seminář je vyučován českými vyučujícími a zahraničním lektorem. Je zaměřen na tradiční konverzační témata, témata ze současného každodenního života, na témata z reálií anglicky mluvících zemí, práci s tiskem, procvičování poslechu projevu různých rodilých mluvčích. Důraz je kladen na zlepšování komunikativních dovedností studentů.

PhDr. Jana Tolletová