Dne 5. září 2022 jsme odjeli do kempu v Jesenici u Rakovníka s rozmanitými očekáváními. Batohy a kufry se vršily před Masarykovým gymnáziem a studenti trochu nervózně stepovali na chodníku před vchodem do školy.

Lehká nervozita se ovšem rozplynula, když jsme obydleli chatky v působišti příštích tří dnů a vydali se na první společné aktivity. A které že to byly? No, třeba jsme se houpali na laně a zachraňovali pasažéry z potápějící se lodě, procházeli jsme nočním lesem a hledali soutěžní úkoly, přemýšleli, jak bychom co nejefektivněji přelili vodu z lahve A do lahve B a nakonec se prozpívali k půlnoci u táboráku se skvělým panem kolegou Petrem Pudou a jeho kytarou.

Celým „tmelením“ nás provázela úžasná Jitka Drahokoupilová, jejíž tempo bylo tzv. vražedné, ovšem to se nedá nic dělat, když chce člověk ve třech dnech z party individuí udělat zárodek dobře fungující třídy. To se jí (a nám všem) podle všeho povedlo, a proto můžeme hrdě prohlásit: „Jsme jedna třída a patříme k sobě!“

Mgr. Kateřina Kuchtová