14.jpg
Informace pro školy a školská zařízení k provozu od 13. 9. 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že:
• Platnost Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR upravující provoz škol a školských zařízení (č. j.: MZDR 14600/2021-19/MIN/KAN) končí k 10. 9. 2021.
Od 13. 9. 2021 proto nebude ve školách a školských zařízeních platit povinnost zajištění screeningového testování dětí a žáků.
• V případě, kdy by bylo nezbytné obnovit povinnost screeningového testování ve školách, bude podle dohody MŠMT a Ministerstva zdravotnictví tato skutečnost známá vždy nejpozději 7 dní před opětovným zahájením testování. Tato doba pak bude využita pro přípravu a zajištění distribuce potřebných testů školám a školským zařízením.
• S ohledem na povinnost prokázání negativního testu, prodělaného onemocnění nebo ukončeného očkování proti covid-19 při vstupu do bazénu podle Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR (č.j. MZDR 14601/2021-23/MIN/KAN) pro zajištění povinné výuky plavání jedná MŠMT spolu s Ministerstvem zdravotnictví o změně tohoto mimořádného opatření, která by měla umožnit zrušení této povinnosti v případech, které nepředstavují zvýšené epidemické riziko. O dalším vývoji bude MŠMT neprodleně informovat.
MŠMT, 8. 9. 2021

Ředitelské volno 27. 9. 2021

Dne 27. 9. 2021 proběhne na Masarykově gymnáziu sanitární den. Dojde k opětovnému generálnímu úklidu všech školních povrchů a ozonizaci prostorů. Z toho důvodu vyhlašuje ředitelka školy, paní Ing. Matějková, ředitelské volno. Nezapomeňte si na tento den odhlásit obědy. V tomto týdnu výuka pro studenty začíná ve středu 29. 9. 2021.