Náplň:

 • Pěstování rostlin v závislosti na složení živných roztoků,
 • klíčení rostlin v závislosti na podmínkách,
 • pokojové rostliny a způsoby pěstování a množení,
 • zásady ošetřování okrasných rostlin,
 • botanické vycházky s určováním rostlin,
 • stavba rostlin v laboratorních pokusech,
 • sledování parkových úprav v městských parcích
 • úprava školního pozemku,
 • základy aranžování a vazby rostlin,
 • méně známá zelenina a ovoce - způsoby zpracování, využití,
 • míchání vlastních bylinných čajových směsí,
 • tvorba sezónních dekorací,
 • výroba krmítek a krmných směsí,
 • chov drobných živočichů v teorii i praxi,
 • využití programů pro studenty pořádaných ZOO Plzeň..

Mgr. Monika Korčáková