Jednoletý seminář pro 2. ročníky a sexty

Náplň semináře:

  • trénink debat podle pravidel soutěže Jugend debattiert international
  • trénink argumentace, vyslovení vlastního názoru, reakce na argumenty druhé strany
  • vhodné pro úroveň A2 a výše – postupuje se od tzv. mikrodebat
  • trénink proslovu před publikem
  • schopnost argumentovat v němčině je požadována v různých částech zkoušky DSD II, lze využít už i v DSD I