Ve dnech 23. a 24. září 2019 se zástupci Masarykova gymnázia zúčastnili již XXV. zasedání Valného shromáždění Sítě přidružených škol UNESCO v České republice. Zasedání, jehož organizátorem a zároveň hostitelskou školou byla Základní škola JUDr. Josefa Mareše, se tentokrát uskutečnilo v krásném prostředí budovy Louckého kláštera ve Znojmě a účastnili se ho zástupci všech 52 členských škol z České republiky.

Na zasedání zazněly velmi zajímavé prezentace jednotlivých škol, které se zapojily do projektů UNESCO pro rok 2018 (Mezinárodní rok periodické tabulky, Mezinárodní rok jazyků původních obyvatel a Mezinárodní rok umírněnosti). Dále si účastníci konference mohli vyslechnout tematické přednášky Mgr. Petra Zemka, Th.D., z Muzea Komenského v Uherském Brodě k 350. výročí úmrtí Jana Ámose Komenského a Mgr. Lenky Reiterové z NP Podyjí k tématu zdraví rostlin. Tyto přednášky měly motivovat a inspirovat přítomné školy k uspořádání Týdne škol UNESCO v domácích školách.

Pro letošní školní rok byla vyhlášena témata:
1) 1670-2020: 350. výročí úmrtí Jana Ámose Komenského
2) 1989-2019: 30. výročí Sametové revoluce
3) Mezinárodní rok zdraví rostlin

Jak se jednotlivé školy těchto témat zhostí, se dozvíme na příštím zasedání, které se bude konat v roce 2020 v Praze.

Mgr. Barbora Boříková