Po bezmála třech letech s různými většími, či menšími, covidovými omezeními, letošní školní rok přinesl plnohodnotné začlenění všech akcí EYP do svého kalendáře.

Ta skvělá a úspěšná generace studentů končí a mezinárodní konference jsou jim odměnou za jejich píli a postupnou práci od regionálních výběrových kol. Proto tedy bylo třeba nalézt nové studenty nadšené pro myšlenky EYP.

Pro výběr nových zájemců se na naší škole 6. 10. 2022 uspořádal „Den EYP“, který organizovala naše studentka, Simona Melicharová, oktáva B, bývalá delegátka EYP akcí a dnes pracující v organizačních složkách této akce.

Okolo 30 zájemců z prvních a druhých ročníků se zúčastnilo, aby si nanečisto vyzkoušeli, jak EYP funguje. Nakonec deset studentů Klára Gajdošová, 1. A, Anna Gelnerová, 1. A, Huu Trung Nguyen, 1. A, Kevin Ulrich, 2. A, Jana Eisenhammerová, 2. A, Štěpán Smatana, 2. A, David Řehoř, 2. B, Matyáš Matta, SXB, Matěj Vachovec, SXB a Anna Kováříková, SXB projevilo zájem účastnit se regionální konference.

Regionální výběrová konference Hradec Králové“ proběhla 11.-13. listopadu 2022. Na tuto konferenci se jako nezávislí kandidáti přihlásili tito studenti: Tereza Zímová, 4. A, Zuzana Havlová, 4. A, Šimon Ságner, SPB a Ngoc Tuan Hoang Tran, KIA, z nichž Tereza byla vybrána do národní výběrové konference.

Regionální výběrová konference České Budějovice“ se konala 2.-4. prosince 2022.  Výše zmiňovaní studenti ze „Dne EYP“ se jí účastnili jako plnohodnotná delegace. Skvěle si to užili a fantasticky naší školu reprezentovali. Pracovali intenzivně, celý víkend v angličtině jednali, vymýšleli řešení a rezoluce. Určitě udělali skvělý dojem, jelikož na národní konferenci bylo vybráno 9 z 10 naších studentů (kromě Davida, všichni).

Svými schopnostmi zaujali nejvíce Anna Gelnerová a Štěpán Smatana, kterým byla nabídnuta účast na speciální akci EYP tzv. „Roundtable Weekend of EYP Prague“ v Praze 3.-5. února. Jde o velmi speciální akci s účastí vysoce postavených politiků a osobností, jako např. francouzského atašé, několika ministrů a dalších vysokých evropských diplomatů a odborníků. Studenti s nimi diskutují a snaží se nalézt neotřelá řešení. Bohužel Štěpán se ze zdravotních důvodů omluvil a jako náhradník byla oslovena Klára Gajdošová, 1. A. Obě studentky hodnotily akci jako přínosnou a velmi inspirující.

„Národní výběrová konference Kolín“ se konala 23.-26. března 2023 a reprezentovali nás tito studenti: Anna Gelnerová, 1. A, Huu Trung Nguyen, 1. A, Klára Gajdošová, 1. A, Anna Kováříková, 6 SXB, Jana Eisenhammerová, 2. A, Kevin Ulrich, 2. A, Štěpán Smatana, 2. A, Matěj Vachovec, SXB, Matyáš Matta, SXB, Tereza Zímová, 4. A. Národní konference probíhá stejně jako regionální. Je však o den delší a „konkurence“ je dvojnásobná. Její výsledek je však impozantní. Ve dvanáctiletém fungování EYP na naší škole je to doposud jeden z nejlepších výsledků.

Na mezinárodní konference bylo vybráno 6 studentů - Anna Gelnerová, 1. A, Huu Trung Nguyen, 1. A, Klára Gajdošová, 1. A, Štěpán Smatana, 2. A, Anna Kováříková, SXB a Matyáš Matta, SXB.

Mezinárodní konference se budou konat v roce 2024. Anna Gelnerová a Klára Gajdošová pojedou v dubnu do Istanbulu v Turecku, Huu Trung Nguyen, Štěpán Smatana a Matyáš Matta pojedou do Gruzie do Tbillisi. Jana Eisenhammerová a Matěj Vachovec pojedou do belgického Ghentu.Je to fantastický úspěch našich studentů a obrovská příležitost podívat se na mezinárodní scénu a reprezentovat naši školu.

Závěrem je třeba ještě podtrhnout práci Simony Melicharové, OKB. Ta začala na EYP jako delegát a po mezinárodní konferenci se s myšlenkami této organizace ztotožnila natolik, že nyní pracuje v organizačním týmu této instituce. Podílela se na přípravě konferencí v Hradci, v Budějovicích, v Kolíně, ale také třeba v Praze a dokonce i v Krakově.

Všem studentům se tyto zkušenosti z EYP, tedy práce v multikulturních mezinárodních skupinách s řešením ožehavých témat dnešního světa, jistě budou hodit v jejich budoucím životě.

Mgr. Monika Babčaníková


REGIONÁLNÍ VÝBĚROVÁ KONFERENCE EVROPSKÉH PARLAMENTU MLÁDEŽE, ČESKÉ BUDĚJOVICE

Ve dnech 2. až 4. 12. 2022 se desetičlenná delegace našeho gymnázia účastnila dvanáctého regionálního zasedání EYP v Českých Budějovicích. Po našem příjezdu v 10:30 nás již netrpělivě očekával organizátor, který nám rozdal identifikační karty, zajišťující mimo jiné zdarma přepravu v MHD během průběhu celé události. Ubytováni jsme byli v plně vybaveném českobudějovickém domově mládeže. Po krátkém čekání na ostatní delegáty proběhl teambulding, kde se při zpívání „Yo, my name is Joe“ uprostřed parku představili organizátoři, členové media týmu a další personál zasedání. Později večer nás organizátoři vyzvedli z našich ubikací a doprovodili nás na Pedagogickou fakultu Jihočeské Univerzity. Zde proběhl zahajovací ceremoniál a všemi očekávaná Eurovillage, na kterou naše delegace dostala za úkol představit belgickou gastronomii tradičním, doma připraveným Stoempem, Vaflemi a sušenkami Speculos.

V sobotu jsme pobývali převážně v budově SPŠS, ve které se po celý víkend devět komisí, do nichž jsme byli předem rozřazeni, snažilo nalézt možná řešení na témata sužující moderní Evropu, jako je například digitalizace, alkoholismus a ochrana ženských práv. Ve večerních hodinách se pořádala párty s tématikou Mafie, jenž by se dala považovat za pravý teambuilding neboť teprve až zde se strhávaly komunikační zábrany mezi všemi delegáty.

Hustá atmosféra nedělního, závěrečného shromáždění, které přímo simulovalo proces v Evropském parlamentu, se dala krájet. Během přibližně devíti až deseti následujících hodin debat a proslovů jsme museli bránit námi vypracované resoluce před argumenty ostatních komisí, jež napadali integritu našich řešení. Zakončující ceremoniál byl plný emotivních proslovů a emocí obecně. Krásnou třešničkou na dortu byl zpěv hymny EYP, kterou je píseň Imagine od Johna Lennona. Mohu snad mluvit za všechny a říct, že zasedání byl nezapomenutelný zážitek, který si všichni rádi zopakujeme.

A jak se říká na EYP: „Uvidíme se někde v Evropě.“

David Řehoř, 2. B


Roundtable weekend

 Naši studenti byli velice úspěšní na 12th EYP Regional selection v Českých Budějovicích. Výsledkem bylo vybrání několika studentů do nadcházející události jménem Roundtable weekend. Bohužel ne všichni vybraní byli s to se účastnit, a proto nakonec jsme jely jen dvě.

Akce probíhala od 3. do 5. února 2023. Třetího února jsme okolo poledních hodin dorazili do krásného hotelu v Praze a o pár hodin později se začal konat oficiální program. Prvním bodem programu byla návštěva a následné workshopy v budově European House. První workshop byl představen od lidí z organizace Europem a týkal se evropské politiky. Bylo nám blíže představeno celého fungování evropských institucí jako celku s důrazem na radu EU a především České předsednictví.

Jako druhý workshop vedený Anetou Zachovou, žurnalistikou v Euractiv, nám byly podány evropské instituce z pohledu žurnalisty. Taktéž se nám snažila přiblížit možnosti, jak se můžeme stát jako studenti aktivními složkami naší společnosti. 

K večeru jsme se přesunuli do Lichtenštejnského paláce, kde jsme měli možnost se setkat s Ministrem školství, Vladimírem Balašem, a s Tomášem Mackem, zástupcem vedoucího mise Francouzské ambasády.

Další den byl především o debatách samotných. Celý den započal debatou na téma srovnání předsednictví v radě EU v letech 2009 a 2022. Hosty této debaty byli Alexandr Vondra a Kristýna Chlebáková. Otázek bylo tolik, že sami hosti ani nestihli všechny zodpovědět. Debata avšak byla velice zajímavá a obohacující.

Druhá debata se nesla ve znamení obranných schopností evropské unie a bezpečnosti kyberprostoru poválečné Ukrajiny. Hostem byl Ramzi Abu-Eid.

Hosty třetí debaty byli Ladislav Miko a Luděk Niedermayer, téma téhle debaty bylo: energetika a klimatické změny v EU.

Po všech debatách pro tento den jsme se aktivně připravovali na debaty nadcházejícího dne. Byli nám dopředu oznámena témata a hostí příštích debat. Následně jsme se vrátili na ubytování, kde proběhl zábavný večerní kvíz. 

Další den pro nás bylo přichystáno další kolo debat. 

První debatou toho dne byla odolnost evropské ekonomiky. Našimi řečníky byli Radek Špicar a Tomáš Prouza. Po této debatě nám bylo umožněno si prohlédnout Lichtenštejnský palác blíže. Byl to skvělý zážitek, protože tohle místo není přístupné široké veřejnosti. A naše poslední debata se týkala odolnosti demokratických institucí EU s Kateřinou Bocianovou. Následně proběhla rychlá zpětná vazba pro příští události stejného charakteru. A poté již loučení s našimi novými přáteli a balení si kufrů na cestu zpátky.

Celkově Roundtable Weekend byl moc krásný zážitek, na který budu ještě dlouho vzpomínat. Ta možnost potkat politiky, vidět rozličná místa a získat nové zkušenosti byla opravdu nezapomenutelná. Mnoho jsem se tam naučila a nezapomínaje na spoustu skvělých lidí, se kterými jsem se díky tomu seznámila. Celkově to byl parádní zážitek, a kdybych měla možnost, určitě bych jela znovu.

Klára Gajdošová, 1. A