Školní rok 2021/2022 byl také, stejně jako ten minulý, poznamenán pandemií COVID 19. Tato pandemie zasáhla všechny oblasti, tedy ani Evropský parlament mládeže nezůstal bez ovlivnění touto globální hrozbou. 

Každoroční akce „Den EYP“, kdy se na škole prezentují myšlenky parlamentu mládeže a zároveň se hledají noví nadšenci a zájemci pro akce EYP a jeho poslání, byl vzhledem k restrikcím, omezením a zákazu spojování studentů z různých tříd zrušen. Již osvědčená a veleúspěšná generace studentů a účastníků akcí EYP z loňského a předloňského školního roku, která dosáhla největšího úspěchu, a sice účast na mezinárodních konferencích v Ljubljani ve Slovinsku, Maastrichtu v Holandsku, Varšavě v Polsku a Thessaloniki v Řecku, se právě proto, že není kam dál postoupit, přesunula do organizátorských pozic EYP.
Nicméně, přes všechny překážky a omezení se na naší škole našli noví pokračovatelé a následovníci jdoucí ve stopách bývalých delegátů EYP. 

Aneta Pracnová a Bianka Mária Milovníková (obě septima A) se rozhodly následovat naše veleúspěšné generace delegátů na konferencích Evropského parlamentu mládeže. Nutno podotknout, že i ony zaznamenaly obrovský úspěch. 

Na „10. regionální konferenci Třebíč“, která bohužel ještě proběhla on-line v listopadu, byly obě studentky vybrány na celonárodní konferenci. 

Aneta Pracnová byla navíc vybrána na „Roundtable Weekend Prague“. Což je akce EYP, kdy jsou ti nejlepší pozváni na diskusní víkend. Této akce se také účastní vysocí političtí představitelé, diplomati a řada odporníků. 

Národní výběrová konference Pardubice“ pak proběhla na konci března a to již prezenčně. Opět naše studentky předvedly skvělý výkon (kombinace komunikačních, vyjednávacích a anglických jazykových dovedností) a byly vybrány, OBĚ, na mezinárodní konference. 

Bianka Mária Milovníková se v létě, na konci srpna, účastnila „Národní konference v polském Krakově“. 

Je nutné připomenout i naši generaci předchozí. Klára Vísnerová, Simona Melicharová, Jan Mach (všichni septima B) a Anežka Hurtová (oktáva A) se v průběhu roku účastnili regionálních konferencí v Liberci a Třebíči a také národní konference v Pardubicích jako členové organizačních týmů zajišťujících průběh konferencí pro celou naši republiku a také mnohé mezinárodní účastníky. 

Simona Melicharová se navíc 22.-30. 5. 2022 účastnila „Národní výběrové konference v Německu v Bad Segeberdu“ v organizačním týmu jako „editorial assistent“.  Tyto organizační složky jsou nesmírně důležité nejen pro hladký průběh konferencí, ale také pro budoucí život studentů, kdy organizováním národních a mezinárodních akcí se učí mnoha nesmírně důležitým dovednostem, které mohou jednou využít ve svých budoucích profesích. Což ostatně i účast na konferencích jako delegát přináší také. 

Mgr. Monika Babčaníková


Národní výběrová konference Pardubice

Ve čtvrtek 24. 3. 2022 jsme se ve dvoučlenné sestavě vydali vlakem na cestu směrem do Prahy a následně zamířili do cíle, kterým bylo město Pardubice. Konala se zde totiž 24. národní výběrová konference EYP neboli 24th National Selection Conference. Účastníci byli vybráni na základě výsledku z regionálních výběrových konferencí, které se konaly na podzim 2021 v Liberci, Třebíči a mimoto i v jiných zemích Evropy, kde EYP působí.
Ihned po příjezdu mě vtáhla příjemná atmosféra pramenící hlavně ze společně nalezené řeči o tématech, které jsme měli v následujících dnech jakožto komise řešit. První den tedy probíhal všeobecný team-building a večer se konala Eurovillage a zahajovací ceremoniál. Počasí nám přálo po celé čtyři dny a tím pádem jsme mohli aktivity team-buildingu provádět venku. Druhý a třetí den jsme zasedli do místností společně s předem přiřazenou komisí. Cílem našeho úsilí bylo vypracovat rezoluci, kterou jsme nakonec předvedli v neděli na celodenním General Assembly.
Průběh našeho snažení o nalezení návrhů na řešení problémů týkajících se dnešního reálného fungování EU byl protkán úsměvnými a nadlehčujícími energizers, neboli pár minutovými hrami na obnovení energie. Nebo například malou party, která se konala třetí den večer. Obzvlášť jsem si užila také společnou večeři se svou komisí, kterou tvořila parta skvělých a otevřeně smýšlejících lidí ze všech koutů naší republiky, a dokonce i Skandinávie. 
Za každou EYP konferencí stojí několik měsíců tvrdé přípravy ze strany studentů, kteří musí za tuto dobu vymyslet strukturu a fungování celé akce a přesto, že zažívají časové i nervové napětí, postarají se o hladký průběh a celou zkušenost si užívají společně s námi delegáty.
Díky účasti na EYP má člověk nejen možnost procvičit si v praxi užívání anglického jazyka a získat vzácné zkušenosti s konstruktivním řešením problémů, ale objeví i společné zájmy a často souznění s podobně smýšlejícími lidmi a naváže nová přátelství, kterých si bude nesmírně vážit. 

Aneta Pracnová, septima A